Počasí v Králíkách

Mostly Cloudy

-5°C

Králíky

Mostly Cloudy

Humidity: 92%

Wind: 25.75 km/h

  • 03 Jan 2019

    Snow -3°C -5°C

  • 04 Jan 2019

    Cloudy 0°C -6°C

Propozice

 Přihlášení k pochodu :

 1. Podáním přihlášky přes registrační formulář (posledních 25 míst!!!!)

 2. Zaplacením příspěvku na organizaci do 14-ti dnů od potvrzení registrace

  Varianta pochodu:

 A. Příspěvek na organizaci pochodu 600 Kč – v ceně je zahrnuto: Pamětní odznak se stužkou, dekret k pamětnímu odznaku, vstupné do tvrze Hůrka a do pevnosti K-S 14 U Cihelny, celodenní strava. 

B. Příspěvek na organizaci pochodu 300 Kč – v ceně je zahrnuto: Diplom o absolvování pochodu, vstupné do tvrze Hůrka a do pevnosti K-S 14 U Cihelny, celodenní strava. 

Děti do 18 let se účastní pochodu pouze v doprovodu starší osoby.

Organizační pokyny k pochodu:

Účastník se může na doporučené trase pohybovat pouze vlastní silou a to chůzí a nebo během.  V případě nouze je možno pochod přerušit (např. za účelem ošetření, přivolání pomoci apod.)

Na trase budou rozmístěny kontrolní stanoviště. Průchod jimi bude sledován organizátory a potvrzen účastníkům na kontrolní kartu. Účastník bude seznámen s rozmístěním kontrol. Při setkání s kontrolou se účastník sám hlásí k osobě označené jako pořadatel a požaduje potvrzení průchodu kontrolou.

Účastník je povinen dodržovat doporučenou trasu. Odbočení je povoleno pouze za účelem doplnění zásob v blízkosti trasy (obchod, restaurační zařízení, studánka, ...).

 Startující se pochodu účastní na vlastní nebezpečí.

Doporučujeme důrazně se vybavit pevnými botami a svítilnou !

 Účastník je povinen odevzdat kontrolní kartu v cíli. Po celou dobu pochodu si nese kontrolní kartu (každá kontrolní karta má své evidenční číslo, které je přidělené každému účastníkovi). 

 Účastník je povinen se vybavit bezpečnostními prvky pro pohyb na pozemní komunikaci za snížených světelných podmínek a to buď reflexní vestou nebo viditelným umístěním reflexních prvků na svůj oděv.

 Organizátor se zavazuje poskytnout účastníkům pochodu při úrazu první pomoc a dopravit je do nejbližšího zdravotního střediska. V případě únavy nebo neschopnosti pokračovat v pochodu z jakéhokoliv důvodu, aniž je vážně ohroženo zdraví účastníka, je účastník pochodu povinen se dopravit do místa určení vlastními prostředky. 

 Účastník pochodu je povinen dodržovat zákony ČR. Organizátoři budou dohlížet na dodržování následujících zákonů: Zákon 289/1995 Sb. o lesích § 20 na str. 13., tj. mimo jiné zákaz kouření v lese a znečišťování lesa odpadky. Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, § 56 na str. 33. o chůzi v organizovaném útvaru chodců. 

 Všechny akce a předměty, které mohou ovlivňovat pochod jsou zakázány.

 Do podzemí tvrze Hůrka nebudou vpuštěni účastníci pochodu s jakýmkoli zvířetem.

 Do objektů tvrze Hůrka a srubu K-S-14 "U Cihelny" budou vpuštěni pouze registrovaní účastníci.

 Dojde-li k porušení pravidel jsou účastníci okamžitě vyloučeni, vyřazeni ze seznamu účastníků a nedostanou žádnou kompenzaci a odměnu.

 Organizátor pochodu není odpovědný za ztrátu, odcizení nebo poškození zavazadel a nebo obsahu.

 Každý účastník, který splní podmínky, obdrží pamětní odznak se stužkou.

  Nárok na ocenění vzniká:

 1. dodržením pravidel pochodu 

2. zaplacením příspěvku na organizaci 

3. projitím všech kontrolních stanovišť

Odznak  se stužkou bude vydán každému účastníkovi, který splnil podmínky nároku na ocenění dle zvolené varianty pochodu po předložení kontrolní karty okamžitě po absolvování pochodu.

Účastníkovi, který se nezúčastní pochodu nevzniká nárok na navrácení příspěvku na organizaci.
Případné navrácení příspěvku je možné jen do 9. 12. 2016.
Příspěvek na organizaci bude vrácen pouze v případě zrušení pochodu pořadatelem.

 

Pokud máte další otázky, tak se na nás obraťte mailem, nebo telefonicky.

 

Banner